Угода користувача та правила програми Aroma Friends

Шановний користувач,
нижче викладені Правила користування мобільним додатком (далі – Додаток), який призначений для участі у бонусній програмі Aroma Friends (далі – Бонусна програма).
Здійснивши процедуру реєстрації та/або авторизації і починаючи використовувати Додаток, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування (далі – Правила) та розумієте їх зміст. Тому ми рекомендуємо вам повністю ознайомитися з Правилами, прочитавши їх до кінця. Якщо у вас виникли питання щодо змісту Правил, ви можете надіслати лист за адресою: [email protected]. Якщо ви не згодні з будь-яким положенням з Правил, ви повинні видалити Додаток з мобільного пристрою.
Дані Правила є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, сторонами якого виступають Компанія та Користувачі.

Для повного та однозначного розуміння Правил терміни, які будуть вживатися далі, використовуються в такому значенні.
Додаток – мобільний додаток «Aroma Kava», до якого Компанія надає доступ для скачування в App Store і Google Play, і який є інтерфейсом для Бонусної програми.
Бонусна програма – спеціальна програма лояльності Aroma Friends від Компанії для Користувачів, що полягає в можливості отримання бонусів за здійснення покупок продукції в кав’ярнях Компанії.
Бонус – заохочення у вигляді Зірки або у вигляді знижки від вартості продукції кав’ярень Компанії.
Зірка – бонус, який Користувач може отримати та накопичувати шляхом купівлі продукції в кав’ярнях Компанії та в подальшому може використовувати задля отримання заохочень в кав’ярнях Компанії.
Акаунт – інтерфейс та сукупність ідентифікуючих даних, за допомогою яких Користувач отримує доступ до Додатку.
Політика конфіденційності – окремий документ, який регламентує правила забезпечення конфіденційності, процедуру реєстрації, збору, зберігання і використання персональних даних в процесі використання Додатку.
Інші терміни, не позначені вище, визначаються відповідно до українського законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Для використання Додатку та участі в Бонусній програмі Користувачеві необхідно встановити Додаток на свій мобільний пристрій.
1.2. Для реєстрації в Додатку та Бонусній програмі Користувач обов’язково надає таку інформацію щодо себе: ім’я, стать, номер мобільного телефону, дата народження та пароль. Також за власним бажанням Користувач після реєстрації може вказати власну електронну адресу в особистому профілі.
1.3. Користувач розуміє, що він самостійно несе відповідальність за коректність даних, які використовуються ним для реєстрації та подальшої авторизації в Додатку.
1.4. Користувач може мати лише 1 (один) Акаунт в Додатку.
1.5. Компанія зберігає і використовує дані про Користувача у відповідності з чинним законодавством України та Політикою конфіденційності, з текстом якої можна ознайомитись за посиланням: aromakava.ua/privacy-policy.
1.6. Користувач зобов’язується дотримуватись цих Правил, своєчасно ознайомлюватись з їх чинною редакцією за посиланням aromakava.ua/rules/, а також використовувати Додаток добросовісно.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ
2.1. Бонусна програма діє виключно в кав’ярнях Компанії, які беруть в ній участь та з переліком яких можна ознайомитись в Додатку. Додаток також надає можливість знайти найближчу кав’ярню Компанії, в якій діє Бонусна програма, відносно географічної локації Користувача.
2.2. Бонусна програма передбачає нарахування Бонусів описаних у розділі 3 цих Правил.
2.3. Накопичувальна система полягає в тому, що Користувач, купуючи продукцію кав’ярень Компанії, отримує та накопичує Зірки, які в подальшому може використовувати в порядку, передбаченому Бонусною програмою. Детально умови отримання та використання Зірок в Бонусній програмі описані в розділі 3 цих Правил.
2.4. В рамках Бонусної програми також діють спеціальні пропозиції (наприклад, додаткові знижки), які розповсюджуються безпосередньо в Додатку або за допомогою номеру телефону та/ або e-mail, які Користувач вказав під час реєстрації в Додатку. Спеціальні пропозиції можуть враховувати персональні вподобання Користувача та діють виключно для нього і не можуть передаватись іншим. Для використання спеціальних пропозицій необхідно ознайомитись з їх умовами та пред’явити баристі (працівнику) кав’ярні Компанії штрих-код з Додатку.
2.5. Всі Бонуси діють виключно для одного Користувача та не можуть бути продані, передані, подаровані чи будь-яким іншим способом надані будь-яким іншим третім особам.

3. УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗІРОК
3.1. Користувач може отримати Зірки виключно у випадку використання накопичувальної системи нарахування Бонусів та такими способами:
3.1.1. здійснюючи покупки за допомогою Додатку в кав’ярнях Компанії: 5% на рахунок зірками, за витрачені гривні на Напої зроблені баристою.
3.1.2. в результаті рекламних акцій Компанії, умовами яких може бути передбачено отримання Користувачами Зірок у випадку купівлі певних видів продукції кав’ярень Компанії та / або вчинення інших дій.
3.2. Користувач в накопичувальній системі Бонусної програми може знаходитись на одному з двох рівнів:
3.2.1. Синій рівень. На цей рівень Користувач потрапляє автоматично після реєстрації в Додатку.
3.2.2. Помаранчевий рівень. Для того, щоб перейти на цей рівень, Користувач повинен отримати 100 (сто) і більше Зірок протягом 1 (одного) календарного місяця. Для того, щоб залишатись на Помаранчевому рівні, Користувач має отримувати не менше 100 (ста) Зірок протягом кожного наступного місяця з дати переходу на Помаранчевий рівень. В іншому випадку Користувач автоматично повертається на Синій рівень.
3.3. Користувач може використовувати Зірки такими способами:
3.3.1. У випадку, якщо Користувач знаходиться на Синьому рівні, він може розрахуватись зірками за товар еквівалентно його вартості, при достатньої кількості зірок, для обміну на повну вартість товару;
3.3.2. У випадку, якщо Користувач знаходиться на Помаранчевому рівні, він додатково отримує 50 зірок на рахунок до 5го числа наступного за отриманням помаранчевого рівня місяця. 
3.4. Можливість використання Зірок способами, вказаними в п. 3.3. цих Правил буде відображена в Акаунті Користувача, а для безпосереднього використання Зірок необхідно пред’явити баристі (працівнику) кав’ярні Компанії штрих-код з Додатку.
3.5. Зірки використовуються виключно в рекламних цілях і не мають грошової вартості.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ
4.1. Компанія надає Користувачам Додаток для його безкоштовного скачування в AppStore і Google Play та забезпечує його функціонування з моменту установки і до моменту видалення з мобільного пристрою.
4.2. Користувач зобов’язується:
4.2.1. дотримуватися цих Правил і своєчасно ознайомлюватися з їх чинною редакцією за власною ініціативою;
4.2.2. використовувати функціонал Додатку добросовісно і не намагатись будь-яким чином втрутитись в роботу Додатку з ціллю порушити його нормальну роботу та/або отримання власної вигоди у спосіб, що суперечить цим Правилам та/або чинному законодавству України;
4.2.3. не змінювати Додаток, не декомпілювати його код і не використовувати стороннє програмне забезпечення чи будь-які інші технічні засоби, що можуть вплинути на роботу Додатку.
4.3. Компанія має право:
4.3.1. в односторонньому порядку заблокувати доступ Користувача до Додатку та / або відмовити Користувачеві в участі в Бонусній програмі у випадку, якщо Користувач:
• порушив положення цих Правил;
• має більше одного Акаунту;
• використовує свій Акаунт неналежним чином з ціллю обману, введеня в оману чи будь-яким іншим незаконним способом.
4.3.2. визнати незареєстрованим та / або недійсним для участі в Бонусній програмі будь-який Акаунт, що не використовується протягом 3 (трьох) років. Під невикористанням Акаунту слід розуміти неотримання Зірок;
4.3.3. в односторонньому порядку вносити зміни до цих Правил без попереднього повідомлення Користувача.

4.3.4. У разі відсутності покупок з використанням мобільного додатку "AROMA KAVA" протягом 12 (дванадцяти) місяців усі нараховані перед цим зірки (бонуси) вважаються протермінованими і Компанія залишає за собою право списати їх з рахунку учасника, попередньо (не менше ніж за 7 (сім) календарних днів) повідомивши про це Користувача через відправлення йому PUSH-повідомлення відповідного змісту.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Компанія не гарантує безперебійну, безпомилкову роботу Додатку або відсутність інших дефектів. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки (в тому числі зміни в кількості накопичених Зірок) та упущену вигоду, причиною яких стало порушення в роботі Додатку та/або неможливість його використання (в тому числі, внаслідок блокування доступу Користувача до Додатку).
5.2. Компанія також не несе відповідальності перед Користувачем за:
5.2.1. підробку, крадіжку, знищення або несанкціонований доступ до Акаунту Користувача третіми особами;
5.2.2. втрату доступу до Акаунту в Додатку, що є результатом власної недбалості Користувач та / або результатом обставин, що не залежать від Компанії (в тому числі, технічні дефекти / збої в роботі Додатку)
5.3. Сторони (Компанія, Користувач) звільняються від відповідальності за недотримання Правил у разі, якщо їх виконанню будуть перешкоджати такі обставини як пожежа, аварія, страйк, війна, інший військовий конфлікт, інші обставини непереборної сили або законодавчі положення, накази, директиви державних установ, в рамках впливу зазначених перешкод, обмежень або дій та після попереднього повідомлення про це іншої Сторони.
5.4. У випадку наявності скарг щодо роботи Додатку, в тому числі у випадках будь-якої некоректності нарахування та / або використання Бонусів, Користувач може повідомити про це Компанію шляхом направлення листа з детальним описом ситуації на адресу: [email protected].

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Ці Правила є обов’язковими для виконання у випадку використання Додатку та / або при наявності Акаунта в Додатку. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від виконання цих Правил шляхом видалення Додатку зі свого пристрою.
6.2. Сторони (Компанія, Користувач) погодились, що вирішення будь-яких суперечок, що виникли в результаті використання Додатку, здійснюється шляхом переговорів та відповідно до цих Правил. У разі, якщо Сторони не змогли дійти згоди шляхом переговорів, вирішення будь-яких спорів здійснюється у порядку, передбаченому українським законодавством.
6.3. Будь-які питання, які не передбачені цими Правилами, регулюються відповідно до українського законодавства.
6.4. Стосовно будь-яких питань, пов’язаних з цими Правилами, Політикою Конфіденційності та / або використанням Додатку, Користувач може звернутися до Компанії за електронною адресою: [email protected].