Політика конфіденційності

Шановний користувач,
нижче представлена Політика конфіденційності (далі – Політика) щодо даних Користувача в Додатку, які Компанія може збирати і використовувати.
Всі терміни, що використовуються в цій Політиці, визначені в Правилах користування мобільним додатком (далі – Правила), ознайомитись з якими можна за посиланням: aromakava.ua/rules.
Для цілей цієї Політики, термін «персональні дані» означає інформацію, яка дає можливість ідентифікувати фізичну особу, а термін «інформація» вживається в усіх інших випадках для інших даних, зазначених Користувачем або інформації про діяльність Користувача (наприклад, про використання Додатку), якщо таке використання не дозволяє встановити особу Користувача.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дана Політика регулює цілі, порядок, використання, передачу, захист і збір інформації, яку Компанія збирає в процесі використання Користувачем Додатку.
1.2. Компанія поважає і захищає право користувачів на приватність і зобов’язується вживати для цього всіх необхідних заходів.
1.3. Використовуючи Додаток, Користувач погоджується з цією Політикою. Реєструючи і використовуючи Аккаунт в Додатку, Користувач дає згоду на збір, використання і поширення своїх персональних даних та іншої зазначеної ним інформації відповідно до умов цієї Політики та чинного законодавства України.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
2.1. При використанні Додатку Користувач добровільно повідомляє свої персональні дані в обсязі, що передбачений у Додатку відповідною формою для заповнення та цими Правилами.
2.2. Користувач розуміє, що для коректної роботи Додатку та участі в Бонусній програмі він повинен надати достовірні персональні дані та інформацію. Користувач розуміє, що він самостійно несе відповідальність за достовірність та коректність даних, які він надає під час використання Додатку.

3. ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Користувач під час реєстрації в Додатку обов’язково надає такі дані та інформацію: ім’я, стать, номер мобільного телефону, дата народження та пароль.
3.2. Користувач за власним бажанням під час реєстрації в Додатку може повідомити власну електронну адресу.
3.3. Додатково для коректного функціонування Додатку, Компанія має право збирати наступну інформацію:
– відомості про мобільний пристрій Користувача (модель, версія операційної системи, унікальні ідентифікатори);
– відомості про геолокацію мобільного пристрою Користувача (у випадку надання дозволу на такі дії Користувачем в Додатку);
– відомості журналів (лог-файлів), що містять інформацію про використання Додатку або перегляд інформації за допомогою Додатку (включаючи пошукові запити, дані про IP-адреси, дані про апаратні події, в тому числі про збої і діях в системі, а також про налаштування , дату і час конкретних дій Користувача в Додатку).
3.4. Всі вищевказані дані та інформація будуть використовуватися виключно для коректної роботи Додатку.
3.5. Компанія зберігає персональні дані та іншу інформацію користувачів протягом строку, необхідного для провадження власної господарської діяльності та до моменту звернення Користувача із запитом про видалення зазначеної інформації.

4. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. Компанія виступає зберігачем інформації та зобов’язується не розкривати, не передавати третім особам зібрані персональні дані і іншу інформацію про Користувача, крім випадків, передбачених у цій Політиці.
4.2. Компанія не продає, не надає на умовах оренди і не ділиться особистою інформацією Користувачів з третіми сторонами.
4.3. Компанія може розкривати персональні дані у випадку, якщо такі дії є виправданими та обґрунтованими, а саме:
4.3.1. є необхідними для дотримання умов чинного законодавства України;
4.3.2. необхідні в рамках кримінального провадження та / або судового процесу;
4.3.3. випливають з суті законних вимог органів державної влади;
4.3.4. необхідні для захисту прав, власності або безпеки Компанії, її Користувачів, співробітників або суспільства, в тому числі, але не обмежуючись, у випадках шахрайства або незаконного використання Додатку.
4.4. Компанія розкриває інформацію щодо Користувача в об’ємі, необхідному для досягнення цілей, що стали причиною / підставою для розкриття відповідно до п. 4.3. цієї Політики.

5. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
5.1. Компанія вживає заходи щодо забезпечення безпеки і захисту особистої інформації і персональних даних Користувачів від їх втрати, зловживання, несанкціонованого доступу, розкриття, внесення змін або знищення. Одночасно з цим, Компанія звертає увагу на те, що жоден з існуючих способів передачі даних не може бути абсолютно безпечним. Тому Компанія, не дивлячись на всі вжиті заходи щодо забезпечення безпеки, не може гарантувати абсолютну безпеку інформації і даних.
5.2. Компанія не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, зловмисників та інших порушників, які можуть намагатися заволодіти повністю або частково інформацією і персональними даними Користувачів, а також використовувати її в особистих цілях.
5.3. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність Користувачів і третіх осіб щодо персональних даних Користувача, незалежно від того, були ці дані отримані шляхом користування Додатком або іншим способом, якщо доступ до таких даних Користувач і / або третя особа отримали не з вини Компанії.

6. ВИКОРИСТАННЯ ПОСИЛАНЬ
6.1. Додаток може містити посилання на сторонні сайти. Компанія не несе відповідальності за зміст і діяльність таких сайтів і за будь-яку шкоду, що може виникнути внаслідок відвідування Користувачами таких сайтів.
6.2. Передача інформації особистого характеру при відвідуванні сторонніх сайтів не регулюється цією Політикою. Збір і передача особистої інформації і персональних даних Користувачами регламентуються документами про використання подібної інформації, розміщеними на сторонніх сайтах.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Компанія може в односторонньому порядку змінювати або оновлювати цю Політику.
7.2. Будь-які зміни або доповнення до цієї Політиці вступають в силу з моменту їх публікації у відповідному розділі Додатку або за посиланням: aromakava.ua/privacy-policy.
7.3. Якщо Користувач продовжує використовувати Додаток після внесення змін до Політики, він погоджується з внесеними до неї змінами.
7.4. У разі виникнення у вас питань щодо змісту Політики, Правил та / або роботи Додатку, ви можете зв’язатися з Компанією за адресою: [email protected].